Skriv ut

Undervisningsstöd: Textilt tryck

Förmågor:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  •  Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  •  Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.
  • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.

 

Tänk på att det kan bli lite kladdigt om alla elever trycker samtidigt. Bra är om man delar upp uppgiften så att halva klassen trycker
åt gången och den andra halvan förbereder skiss av färdig produkt, sin utvärdering eller något annat.

Jag brukar låta eleverna göra schabloner på vanligt papper men de går bara att använda vid ett tryck.
Skall man återanvända schablonen är det bättre att man gör dem på overheadpapper.
Jag brukar låta eleverna klippa ut schablonerna med en spetsig broderisax istället för att skära ut dem,
det brukar bli bättre och eleverna tycker det är lättare.

Om eleverna skall trycka sina mönster på ett mörkt tyg, tänk på att köpa färg som är täckande på mörka färger.

För att schablonerna skall fastna på tyget brukar jag använda mig av Quilt Basting spraylim, detta kan ni också köpa på Textilhuset Swelogent.

Länkar:
Här hittar ni en länk till hur man gör ett textilt tryck med schablon.