Skriv ut

Undervisningsstöd: Textilt tryck

Förmågor:

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,
 •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,
 •  Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

 

Tänk på att det kan bli lite kladdigt om alla elever trycker samtidigt. Bra är om man delar upp uppgiften så att halva klassen trycker
åt gången och den andra halvan förbereder skiss av färdig produkt, sin utvärdering eller något annat.

Jag brukar låta eleverna göra schabloner på vanligt papper men de går bara att använda vid ett tryck.
Skall man återanvända schablonen är det bättre att man gör dem på overheadpapper.
Jag brukar låta eleverna klippa ut schablonerna med en spetsig broderisax istället för att skära ut dem,
det brukar bli bättre och eleverna tycker det är lättare.

Om eleverna skall trycka sina mönster på ett mörkt tyg, tänk på att köpa färg som är täckande på mörka färger.

För att schablonerna skall fastna på tyget brukar jag använda mig av Quilt Basting spraylim, detta kan ni också köpa på Textilhuset Swelogent.

Länkar:
Här hittar ni en länk till hur man gör ett textilt tryck med schablon.