Till förskolan

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut
Snabbfakta
Till förskolan
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
Hel termin
Material
Textil, trä och metall samt övriga material
Uppgift

Eleverna har fått en beställning på föremål som förskolan vill att de gör till sin verksamhet.
Eleverna formger egna föremål som passar till förskolans verksamhet eller väljer från förskolans lista över önskemål de vill ha tillverkat. Eleverna väljer själv vilket/vilka material och tekniker de vill arbeta med.
Eleverna måste tänka på vem som skall använda föremålen samt på säkerheten.

Förberedelser

Prata med er förskoleverksamhet om samarbete och be dem skriva en "önskelista" på olika önskemål.