Skriv ut

Undervisningsstöd: Till förskolan

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll:

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former

Lektionsplanering

v.1

Uppstart – genomgång av pedagogiska planering, inspiration + skissa

 

v.2

Genomgång - säkerhet

Skiss + collage        (Läxa – göra collage klart hemma)

 

v.3

Karmatrespons skiss + collage

Lämna in skiss + collage

Materialåtgång – beställning?

v.4

 

v.5

 

v.6

 

v.7

 

v.8

 

v.9

 

v.10

 

v.11

 

v.12

Allt färdigt – redovisning i grupp (spela in samtalen med Ipad)

v.13

Invigning – bjud in förskolan!