Skriv ut

Undervisningsstöd: Till förskolan

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Lektionsplanering

v.1

Uppstart – genomgång av pedagogiska planering, inspiration + skissa

 

v.2

Genomgång - säkerhet

Skiss + collage        (Läxa – göra collage klart hemma)

 

v.3

Karmatrespons skiss + collage

Lämna in skiss + collage

Materialåtgång – beställning?

v.4

 

v.5

 

v.6

 

v.7

 

v.8

 

v.9

 

v.10

 

v.11

 

v.12

Allt färdigt – redovisning i grupp (spela in samtalen med Ipad)

v.13

Invigning – bjud in förskolan!