Skriv ut

Undervisningsstöd: Tova en tavla

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet


Centralt innehåll för årskurs 1-3:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
 • Verktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ända­målsenligt sätt.
 • Några enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
 • Undersökande av olika materials egenskaper.
 • Bilder, föremål och andra inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Några slöjdmaterials ursprung och miljöpåverkan, till exempel ståltråd, ull och furu.

I denna uppgift kan du som lärare själv läsa en bok eller kanske ta hjälp av elevernas klasslärare.

Eleverna kommer att göra:

 • Skisser
 • Våttova och nåltova
 • Brodera detaljer
 • Montera sina tavlor på grenar
 • Redovisa sina tavlor för varandra i grupp

Filmklipp:

Lär dig tova med Skansen
Ull - från UR kvalitet (6.22 in i avsnittet)