Skriv ut

Undervisningsstöd: Trä och läderrem

Förmågor att utveckla    

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Om man har möjlighet är det roligt att kunna både mönstra och färga remmen. Det kräver naturellt (ofärgat) vegetabiliskt garvat läder.
Bäst är 2,5 - 3mm tjockt läder. Var tydlig med att man inte bör kopiera en idé man sett på nätet utan att utveckla den.
Ett kunskapskrav som kommer att bedömas handlar just om detta och citera gärna bedömningsstödet från skolverket  där C - A nivå säger att
" Eleven tar utgångspunkt i erbjudet inspirationsmaterial och utvecklar idén vidare" (se länk till skolverkets bedömningsstöd i ÖVRIGT STÖD) 
Uppmärksamma eleverna på att de inte gör för stora föremål. Remmen kan både vara funktionell eller fungera som dekoration. Ge exempel!
Kanske går ni innan arbetet igenom hur man kan fästa remmen i träet? Dekorationsspik kan vara användbart här.
För att förenkla och förhöja läderarbetet är en kraftig lädersax att föredra samt bokstäver att mönstra lädret med.
Omdömet kan eleven lämna muntligt eller med tillhörande dokument här i uppgiften.