Skriv ut

Undervisningsstöd: Trä och läderrem

Förmågor att utveckla    

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Om man har möjlighet är det roligt att kunna både mönstra och färga remmen. Det kräver naturellt (ofärgat) vegetabiliskt garvat läder.
Bäst är 2,5 - 3mm tjockt läder. Var tydlig med att man inte bör kopiera en idé man sett på nätet utan att utveckla den.

Uppmärksamma eleverna på att de inte gör för stora föremål. Remmen kan både vara funktionell eller fungera som dekoration. Ge exempel!
Kanske går ni innan arbetet igenom hur man kan fästa remmen i träet? Dekorationsspik kan vara användbart här.
För att förenkla och förhöja läderarbetet är en kraftig lädersax att föredra samt bokstäver att mönstra lädret med.
Efter arbetet får eleven resonera och reflektera över sitt processande.