Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Trådslöjdsalster
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Trådslöjd
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 6v.
Material
Galvaniserad metalltråd, koppar eller mässningstråd i olika tjocklekar
Uppgift

Eleven får tillverka en figur i metalltråd som ska stå/hänga på en platta av trä.
Man lär sig huvudsakligen att böja, bocka och löda metalltråden.
 

Förberedelser

Lämpligt kan vara galvaniserad metalltråd i tjocklekarna 1mm, 1,5 mm och 2 mm.
Det går även bra att löda i mässing- eller koppartråd men är då lite dyrare.
Införskaffa en mängd olika tänger, och formar att böja runt.
Lödkolvar, lödpennor, lod och varför inte en bhutangasbrännare (liten) samt flussmedel till lödningen.
Se våra filmer om mjuklödning under undervisningsstöd.