Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Trådslöjdsalster

Förmågor att utveckla

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet


Centralt innehåll i årskurs 7-9

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker samt begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt reflektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.


Vi börjar med att ha en introduktion enligt följande:

 • Ett litet bildspel visas med tidigare elevalster tillsammans med något färdigt exempel på figur där man visar 
  hur det såg ut mer tredimensionellt. Här ser man även lödningar och hur man sätter fast figuren i träplattan.
 • Ett antal olika tänger visas och demonstreras. (böjtång, flacktång, kraftavbitare, hovtång och sidavbitare)
 • Prata om olika metaller och dess egenskaper, lämpliga tjocklekar och även prisbilden på olika metaller.
 • Undervisa om hur man med olika tänger och hjälpmedel böjer metalltråd. Hur man med metallringar
  som mallar kan böja och skapa jämna fina former på tråden. 
 • Kul är också att demonstrera hur man får en metalltråd spikrak genom att spänna fast den i skruvdragaren
  och vrida den rak under fart. (se film)
 • Till sist visar man hur man löder ihop olika tråddelar med varandra. 

Vi inhandlade också ett antal billiga nagellacksflaskor för att eleverna skulle kunna måla sina figurer om de så ville.
Det var mycket uppskattat. Se bara till att ha god ventilation då det kan lukta en del

Låt eleverna leta efter lämpliga motiv på nätet. Man kan hitta många bra figurer genom att söka på t.ex. olika substantiv
med ordet- silhuetter efter. Ex. djur-silhuetter, dans-silhuetter etc.
Skriv ut bilden i lagom storlek (eller om de har ritat en själv) och dela sedan in figuren i de olika delar man önskar löda ihop.
Klipp av en lagom lång metalltråd, gör den rak, bocka och böj delarna efter bilden som mall. Löd sedan ihop dem.
Glöm inte att det ska finnas minst en rak liten tråddel som ska stoppas ner i träbiten senare.
Bra är om eleverna får träna lite på de olika teknikerna inkl. lödning innan de startar med sin riktiga figur.
Lättast (men lite dyrare) är att löda med koppartråd. förslagsvis 1,5 mm tjock.
Se gärna denna film om grundläggande lödningsarbeten i slöjdsalen.
Se gärna denna film om att mjuklöda med butangasbrännare.
Se gärna denna film om mjuklödning med lödkolv.

Titta på de olika hjälpmedlen och tipsen så kommer arbetsområdet att flyta mycket bättre.

Inspirera eleverna till att försöka koppla ihop träplattan med figuren. Tillverkar man t.ex. en palm så kan träplattan vara en liten ö.
En fotbollsspelare kan stå på en fotbollsplan o.s.v.