Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Trådslöjdsalster

Du får lära dig:

  • Om olika tänger och dess användningsområden.
  • Om hur man formar, böjer, bockar och mjuklöder metalltråd.
  • Om lämpliga metaller att arbeta med i trådslöjd.

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du prövar och omprövar dig fram till ett tillfredsställande resultat.


Uppgift:

Du ska tillverka en valfri figur i någon metalltråd som läraren erbjuder dig. 
Sök efter figurer på nätet eller teckna en egen.
Du ska forma figuren genom att använda olika tänger. Du kommer att bocka, böja och till sist löda ihop 
dina olika delar till ett färdigt resultat.
Din figur ska sedan stickas ner i en liten träbit som blir bottenplatta.
Denna bottenplatta får gärna utformas så att den går väl ihop med figuren.
Om det finns metallfärg så kan du få måla din figur om du vill.
Träna gärna på någon provbit innan du startar med din figur.