Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Tre material

Du får lära dig: 

  • Lite om olika träslag och hur man kan formge och kombinera olika material med varandra
  • Pröva på att arbeta med tekniker inom läderarbete och smide

 

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val


Uppgift:

Du ska efter en modell där tre material samverkar, tillverka en nyckelbricka i trä, metall och läder.
Metallringen kan du smida, läderremmen kan du dekorera och nita samman och trädelen får du formge
efter eget huvud med en tanke bakom.
Du väljer själv träslag av de bitar läraren erbjuder. Tänk på att form och funktion bör samverka. 
Ditt arbete ska du sedan utvärdera.
Fundera över motsattsorden klumpig/smäcker, symmetrisk/asymmetrisk, andvändbar/obrukbar och noggrannt/slarvigt
Försök tänk på detta när du arbetar.