Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Tre material

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och  hantverkstekniker. 
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet.

 
  Centralt innehåll: 

  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker. (läderarbete och smide)
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

Syftet med uppgiften är att träna på att formge ett föremål med ett personligt uttryck.
Eleven ska få kombinera olika material med varandra och på enklare sätt komma i kontakt
med olika material och tekniker som läder och smide.Uttrycket sätts i nyckelbrickans trädel
medan metall och läderarbetet är materialkunskap.
Visa en färdig nyckelbricka med en rem som smidigt glider genom hålet i trädelen.
Poängtera att den ska glida så fint som möjligt utan större glapp.
Berätta/visa hur man ritar upp en rektangel på trädelen med bredd och tjocklek som remmen. (se bild A)
Markera punkter med en syl där man med ett litet borr borrar 2-3 hål. Såga med en tunn såg (urmakarsåg)
bort material mellan hålen och fila sedan med nålfilar tills remmen löper fint i hålet.
Gå igenom fiberriktning och visa hur skört det är där fibrerna är korta. Se gärna filmen om fiberriktning.
Jag brukar lägga fram en färdig läderrem som mall där man tydligt ser hur man kan formge den. (se bild B)
Låt eleverna titta på mallen och försöka föra över idén av form. Gå igenom hur man nitar i läder.
Visa enklare smidesteknik. Om man ger varje elev 1 slöjdlektion till smidet så kommer alla vara
färdiga inom de veckor som det är elever i gruppen.
Jag har påbörjat andra uppgifter samtidigt och låtit denna uppgift bli klar under terminens gång. 

   Bild A              Bild B