Underlägg

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut
Snabbfakta
Underlägg
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utifrån syftet.., Utveckla idéer.., Pröva och ompröva.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
½ termin Textil - ½ termin Trä och metall
Material
Eleverna väljer själva.
Uppgift

Uppgiften går ut på att eleverna skall inspireras av en byggnad som de hittar någonstans i världen.
Utifrån det skall de formge och framställa fyra glassunderlägg där 2 underlag skall framställas i
mjuka material och två underlägg i hårda material.
Alla fyra underläggen skall vara kopplade till samma inspirationskälla.
Eleverna väljer själv vilka tekniker och vilket material de vill arbeta med.

Förberedelser

Inget speciellt!