Skriv ut

Undervisningsstöd: Underlägg

Förmågor att utveckla:

  •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  •  Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  •  Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll årskurs 7-9

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

När det gäller materialinköp är det svårt att förutspå eftersom eleverna själv väljer vilka material och tekniker de vill arbeta med.
Jag brukar låta dem spåna idéer och skissa första lektionen. Andra lektionen måste de välja tekniker och material och
efter den lektionen beställer jag de material jag inte har hemma.
Vill man göra det enklare kan man som lärare bestämma vilka tekniker och material eleverna får välja på och då kan
man redan ha inhandlat det.

För att hitta inspiration kan eleverna söka på google bilder eller pinterest. Här hittar ni en massa inspiration!