Skriv ut

Undervisningsstöd: Underlägg

Förmågor att utveckla:

 •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 •  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets - och miljöaspekter,
 •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp,

Centralt innehåll årskurs 7-9

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen
  samverkar och påverkar resultatet.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna idéer.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

När det gäller materialinköp är det svårt att förutspå eftersom eleverna själv väljer vilka material och tekniker de vill arbeta med.
Jag brukar låta dem spåna idéer och skissa första lektionen. Andra lektionen måste de välja tekniker och material och
efter den lektionen beställer jag de material jag inte har hemma.
Vill man göra det enklare kan man som lärare bestämma vilka tekniker och material eleverna får välja på och då kan
man redan ha inhandlat det.

För att hitta inspiration kan eleverna söka på google bilder eller pinterest. Här hittar ni en massa inspiration!