Skriv ut
Snabbfakta
Väv i naturen
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 1-3
Grupp
För hela gruppen
Område
Vävning
Förmåga
Formge och.., Tolka slöjdföremåls..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens uttrycksformer
Tid
1-3 v.
Material
Garn och varptråd
Uppgift

Uppgiften går ut på att eleverna skall lära sig tekniken att väva samt att berätta om deras färgval och att du som lärare
berättar om hur olika färger kan påverka uttrycket på deras vävar.
Man kan välja att väva ute i naturen. Denna uppgift passar om man skall på utflykt och eleverna skall ha olika aktiviteter.
Man kan dock lika gärna ta med pinnar in till klassrummet. 

Förberedelser