Skriv ut
Elevuppgift
Väv i naturen

Du får lära dig:

  • Tekniken att väva
  • Olika slöjdord som har med tekniken vävning att göra
  • Hur olika färgval påverkar slutresultatet

Uppgift:
Er uppgift är att väva en väv på pinnar från naturen. Ni kommer att få visat två sätt att väva på.
Ni väljer vilken väv ni vill göra och sedan vilka färger ni vill ha på er väv. När vi vävt klart skall ni
berätta varför ni valt de färgerna ni valt.