Skriv ut

Undervisningsstöd: Vår meny på eget vis

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens kombinationsmöjligheter med varandra.
 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker och begrepp som används i sam­band med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbets­beskriv­ningar, skapade såväl med som utan digitala verktyg.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika material och hantverkstekniker utifrån deras kom­bi­nations- och konstruktionsmöjligheter.
 • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

Detta vill vi ha in av eleverna:

 • Collage med idéer och skisser
 • Färdiga rätter
 • Elevens dokumenterade arbete i bloggen. 

När jag låter eleverna blogga om sin arbetsprocess så startar jag upp en blogg där varje grupp/elev har en flik.
Under deras flik samlar de sin arbetsprocess i bild och text. Jag använder mig av blogger.com. vilken är gratis.
Ni hittar två bloggar som mina elever gjort för några år sen här: Halv åtta hos oss eller Vår meny på eget vis

Det finns ett dokument som beskriver för eleverna hur de skall gå till väga när de bloggar.