Skriv ut

Undervisningsstöd: Vår meny på eget vis

Förmågor att utveckla:

 • Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
 • Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Centralt innehåll:

 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Detta vill vi ha in av eleverna:

 • Collage med idéer och skisser
 • Färdiga rätter
 • Elevens dokumenterade arbete i bloggen. 

När jag låter eleverna blogga om sin arbetsprocess så startar jag upp en blogg där varje grupp/elev har en flik.
Under deras flik samlar de sin arbetsprocess i bild och text. Jag använder mig av blogger.com. vilken är gratis.
Ni hittar två bloggar som mina elever gjort för några år sen här: Halv åtta hos oss eller Vår meny på eget vis

Det finns ett dokument som beskriver för eleverna hur de skall gå till väga när de bloggar.