Skriv ut
Snabbfakta
Vikingaskepp
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
1 termin
Material
Lind, tunn metallplåt, olika tyger och rundstav
Uppgift

Syftet är att eleven utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder enligt läroplanen. Detta mål nås genom att eleven får tillverka ett vikingaskepp i trä, sköldar i plåt och med ett segel av tyg.

Förberedelser

Läs om vikingatiden och hur livet kunde se ut då. Se ev. film om den tiden eller besök en utställning eller ett museum.