Skriv ut

Undervisningsstöd: Vikingaskepp

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
     

Syftet är att eleven utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder enligt läroplanen.
I uppgiften ges möjligheten att praktiskt illustrera hur ett tidsenligt vikingaskepp kunde se ut.
Eleven får formge ett båtskrov i trä och tillverka sköldar i metall samt sy ett segel i olika tyger som läraren erbjuder.
Läraren har också möjlighet att visa andra material och tekniker som hör tiden till. Det kan vara t.ex. smide, läder och skinn samt textila hantverkstekniker.
Eleverna får arbeta i träslaget lind då det är mjukt och lätt att forma med enklare handverktyg. Sköldarna tillverkas av plåt som inte bör vara tjockare än 0,5 mm (helst lite tunnare) då det annars kan vara svårt att klippa i. Seglet kan sys enligt bifogad arbetsbeskrivning.
Se till att eleverna gör mast och bommar tidigt så att de kan fästa seglet.
Nedan finns 2 länkar där man kan leta lämpliga filmer om vikingatiden.

http://www.so-rummet.se
https://urskola.se/Produkter?ur_subject_tree=historia%2Fforntid+och+medeltid%2Fvikingatiden