Skriv ut

Undervisningsstöd: Vikingaskepp

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 

Centralt innehåll i årskurs 4-6:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Syftet är att eleven utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder enligt läroplanen.
I uppgiften ges möjligheten att praktiskt illustrera hur ett tidsenligt vikingaskepp kunde se ut.
Eleven får formge ett båtskrov i trä och tillverka sköldar i metall samt sy ett segel i olika tyger som läraren erbjuder.
Läraren har också möjlighet att visa andra material och tekniker som hör tiden till. Det kan vara t.ex. smide, läder och skinn samt textila hantverkstekniker.
Eleverna får arbeta i träslaget lind då det är mjukt och lätt att forma med enklare handverktyg. Sköldarna tillverkas av plåt som inte bör vara tjockare än 0,5 mm (helst lite tunnare) då det annars kan vara svårt att klippa i. Seglet kan sys enligt bifogad arbetsbeskrivning.
Se till att eleverna gör mast och bommar tidigt så att de kan fästa seglet.
Nedan finns 2 länkar där man kan leta lämpliga filmer om vikingatiden. (Sökord på hemsidorna: Vikingatiden)

Filmer 1: Vikingatiden
Filmer 2: Vikingatider