Skriv ut
Elevuppgift
Vikingaskepp

Du får lära dig:

  • Om vikingatiden, dess hantverk och levnadssätt
  • Formgivning och urholkning av ett vikingaskepps skrov
  • Tillverkning av sköldar i metall
  • Sammansättning av slöjdens olika material
  • Nya slöjdspecifika begrepp


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.


Uppgift:

Du ska få tillverka ett vikingaskepp genom att forma och urholka en bit lind.
Dessutom kommer du i textilt material att sy ett segel genom att själv välja färg och mönster.
Du kommer att ha en arbetsbeskrivning som du kan följa som stöd i arbetet.
Arbetet kommer att ta större delen av terminen och redovisning sker genom dokumentation
samt värderingar innan, under och efter avslutat uppgift.