Skriv ut

Undervisningsstöd: Vikingatiden

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

Centralt innehåll:

 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

 

Ett tips på intro.  till detta projekt är Odens rike som du hittar på URskola.
Det är en serie om 10 program som handlar om vikingatiden. Varje avsnitt är på ca 14 minuter.

Alternativt finns det en serie som heter Historiepolisen, vilket ni också hittar på URskola,
med avsnittet Leif Eriksson som handlar om vikingatiden.

Denna sida hittar ni massa roliga tips, fakta, pyssel och arbetsbeskrivningar på vikingakläder att sy. Unga Fakta

Jag använder mig av dessa mönster:

  

En bra sida att hämta inspiration ifrån är Pinterest.
Det är gratis att ha ett konto där och där kan du enkelt samla på dig bra hemsidor till alla dina projekt.

Jag visar denna filmsnutt när vi pratar om materialet lin, som handlar om linnetillverkning. Det är ifrån serien Kvalitet från URskola.
Jag visar denna filmsnutt när vi pratar om läder och mocka som handlat om lädertilverkningen. Det är ifrån serien Kvalitet från URskola

Lektionsplanering

v.1

Presentation av uppgiften
- skiss genomgång
- eleverna skissar

v.2

Genomgång – utlägg på tyg + sömsmån
- eleverna arbetar 2 och 2 och hjälper varandra

v.3

Genomgång av lin

Eleverna flätar vars ett skärp av mockaband

v.4

Genomgång symaskinen

-eleverna börjar sy sina mantlar och hättor

v.5

Eleverna syr

v.6

Eleverna syr

v.7

Eleverna syr

v.8

Genomgång av textilt tryck med schablon

 • Eleverna klipper ut sina schabloner

v.9

Eleverna trycker

v.10

Eleverna trycker

Eleverna utvärderar i sina böcker