Zentanglebroderi

Upplagd av Pelle Bohm

  Skriv ut
Snabbfakta
Zentanglebroderi
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Broderi
Förmåga
Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ..
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 10 v.
Material
Garner, tyger
Uppgift

Fritt broderi där eleven får jobba kreativt med olika stygn och färger. Eleven får till uppgift att bidra med en del i ett gemensamt lapptäcke, som t.ex. kan hängas upp i skolans lokaler. Utifrån ett inspirationsmaterial om konstformen Zentangle skissar eleven upp stommen till sitt broderi. Beroende på personlighet, kreativitet, tid o.s.v. kan eleven utveckla arbetet utifrån sina egna förutsättningar.

Förberedelser

Visa inspirationsmaterialet, plocka fram lämpliga tyger, garner, nålar och ev. pärlor och paljetter.