Skriv ut
Elevuppgift
Återbruk Tavla

Du får lära dig:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt
     


Uppgift:

         Din lärare har tagit fram ett motiv som ni i gruppen tillsammans ska "bygga" fram med hjälp av delar från gamla lastpallar 
         och av kasserade jeans.
         Du kommer att få minst en mjuk del var att forma och en hård del så att de passar in på just dina ställen i mallen.
         Du väljer själv vilka metoder, verktyg och ev. maskiner du behöver för att få dina delar att passa i mallen.
         Gruppen bestämmer vilka färger ni eventuellt ska använda er av och då ska du färglägga din del efter gruppens beslut.

         Lastpall: En lastpall är en platt trä- eller plastkonstruktion som används för att transportera varor.   
         Jeans:     Ja det är just.....jeans!