Skriv ut
Elevuppgift
Återbruk Tavla

Du får lära dig:

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i
    arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 
  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


Du kommer att bedömas i:

  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
    Ta hänsyn till någon miljöaspekt.


Uppgift:

         Din lärare har tagit fram ett motiv som ni i gruppen tillsammans ska "bygga" fram med hjälp av delar från gamla lastpallar 
         och av kasserade jeans.
         Du kommer att få minst en mjuk del var att forma och en hård del så att de passar in på just dina ställen i mallen.
         Du väljer själv vilka metoder, verktyg och ev. maskiner du behöver för att få dina delar att passa i mallen.
         Gruppen bestämmer vilka färger ni eventuellt ska använda er av och då ska du färglägga din del efter gruppens beslut.

         Lastpall: En lastpall är en platt trä- eller plastkonstruktion som används för att transportera varor.   
         Jeans:     Ja det är just.....jeans!