Skriv ut

Undervisningsstöd: Återbruk Tavla

Förmågor att utveckla:

  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll årskurs 4-6

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Vi valde ut lämpliga motiv. Ett för 5a och ett för 5b.
Det blev en skyline (typ New York) och Turning Torso. 
Trä: Vi använde en spånplatta med måtten  1000 x 500 mm och ritade upp konturerna som fylldes i med svart spritpenna. Vi delade in i mindre delar, numrerade dem som senare lottades ut bland eleverna. Vi betonade att det var ett lagarbete så det spelade ingen roll om man fick en lätt eller svår bit.
Vi fick ett par lastpallar av vaktmästaren och därefter fick de som ville pröva på, att med en kofot, separera bräderna från varandra i lastpallen. De var något nytt för nästan alla!
Med stålskala fick de på spånplattan, mäta sig fram till hur deras "pusselbit" skulle se ut.
De fortsatte sedan med att rita upp sin bit på en bräda från lastpallen.
Nu bearbetade de brädan med olika verktyg så att de fick fram en "pusselbit" som stämde överens med sitt lottade nummer/sektor påtavlan.
Eftersom det var en begagnad träbit ifrån en sliten lastpall ställdes inga högre krav på ytfinnish utan energin lades på att yttermåtten blev riktiga.
Vi hade även bestämt vilka färgnyanser som man fick/skulle använda sig av och till sist fick de blanda färger och måla sina bitar. Till sist limmade vi fast träbitarna.
Textil: Samma spånplatta som användes på Tmsl använde vi på txsl. Här skissade vi upp delarna på tavlan på ett tjockare mönsterpapper. Mönsterpappret/skissen användes sedan inne i textilsalen till eleverna för att mäta ut sin bit som de skulle täcka med jeanstyg.
Eleverna började med att mäta ut sin bit och sedan rita upp den på kartong som de sedan klippte ut och sydde på en jeansbit runtom med kaststygn. Vissa bitar med många detaljer var lättare att limma på tyget med en limpistol.
Eftertanke: Använd helst ljusa jeans då tavlan har tendens till att annars bli väldigt mörk.