Skriv ut
Snabbfakta
1 meter bräda år 7-9
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 8 v.
Material
1 meter furubräda
Uppgift

Eleven får 1 meter bräda att tillverka något av.

Förberedelser

Läraren bestämmer om den ska vara hyvlad eller inte och vilken dimension.
undervisingsstöd finns mer tips och vad man då kan förbereda sig på.