Skriv ut
Elevuppgift
1 meter bräda år 7-9

Du får lära dig:

  • Lite om furu och dess egenskaper
  • Matematiska beräkningar
  • Någon eller flera sammansättningstekniker


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av
    verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete
  • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt
  • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen


Uppgift 

Du får 1 meter bräda och ska tillverka något valfritt. Du får endast ta bort max 10 % av längden och
bara tillsätta andra material och detaljer om läraren har bestämt detta.
Det är också viktigt att hålla tiden och inte formge något som kommer ta för lång tid.
När du kommit på en idé bör du försöka att räkna ut hur du ska disponera din meter så att det
verkligen räcker till det du tänkt innan du börjar såga upp i delar.
Planera noggrant alla moment!

Lycka till!