Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Drivved med ljusstake
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä och metall
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca 8-10 v.
Material
Drivved (alt. återvinningsmaterial av trä),plåt, ljusshållare
Uppgift

Eleven får en bit drivved alt. trädel av återvinningsföremål.
Denna ska kombineras med en bit plåt där resultatet blir en ljusstake.
Det gamla/slitna ska vara tongivande i design och plåtbiten får gärna bearbetas på något sätt.
 

Förberedelser

Vid en strand, i en skog eller kanske i förrådet hämtas bitar av trä som torkas väl.
Erbjud plåt i olika metaller i tunnare gods. (max 0,5 mm)
Lär ev. ut dekoreringstekniker i metall och erbjud ljushållare till ljusstaken.