Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Drivved med ljusstake

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen.
    Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.
  • Resurshushållning genom återbruk av material.

Det svåraste var att gå ut och samla drivvedsbitar. Det var tungt att bära hem! Kan man inte det så kanske man kan få tag i olika kasserade prylar som en gammal bänk, skåp eller varför inte en bit ställningsplank där ytan genomsyras av fin vindbiten patina.
Dela upp det föremålet i olika stora delar.
Jag förbjöd (nästan) eleverna sedan att måla vilket de annars gärna vill göra.
De fick alltså inte täcka den fina yta som vädret med åren gett träet.
Lär dem innan arbetet att ljuset inte får sitta för nära träet p.gr.a. säkerheten.
Vi gick även igenom olika sätt att bearbeta plåt. (se filmer) och jag uppmanade eleverna att våga sig på någon teknik.
Vi gick även igenom hur man bäst fäster plåt i trä. Det finns inte så bra limmer till denna kombination utan vackrare
dekorspik eller finare skruv är nog bästa lösningen.