Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Drivved med ljusstake
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Trä och metall
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Använda verktyg.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
ca 8-10 v.
Material
Drivved (alt. återbruksmaterial av trä),plåt, ljusshållare
Uppgift

Eleven får en bit drivved alt. trädel av återbrukssföremål.
Denna ska kombineras med en bit plåt där resultatet blir en ljusstake.
Det gamla/slitna ska vara tongivande i design och plåtbiten får gärna bearbetas på något sätt.
 

Förberedelser

Vid en strand, i en skog eller kanske i förrådet hämtas bitar av trä som torkas väl.
Erbjud plåt i olika metaller i tunnare gods. (max 0,5 mm)
Lär ev. ut dekoreringstekniker i metall och erbjud ljushållare till ljusstaken.