Skriv ut
Snabbfakta
Föremåls uttryck
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Utifrån syftet.., Tolka uttryck
Centralt innehåll
Slöjden i samhället
Tid
Hemuppgift
Material
Teoretisk
Uppgift

Detta är en teoretisk hemuppgift där eleven, utifrån en mängd bilder, får
beskriva och tolka olika föremåls estetiska uttryck och resonera kring kvalitets- och
miljöaspekter samt trender och traditioner i olika kulturer
Eleven bedöms i 2 kunskapskrav.

Förberedelser

Kopiera upp häftet/dokumentet till varje elev.