Skriv ut
Snabbfakta
Föremåls uttryck
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Utifrån syftet.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Uttryck och betydelse för hållbar utveckling
Tid
Hemuppgift
Material
Teoretisk
Uppgift

Detta är en teoretisk hemuppgift där eleven, utifrån en mängd bilder, får
beskriva och resonera kring olika föremåls estetiska uttryck, kvalitets- och
miljöaspekter samt mode och traditioner från olika kulturer
Eleven bedöms i 2 betygskriterie.

Förberedelser

Kopiera upp häftet/dokumentet till varje elev.