Skriv ut

Undervisningsstöd: Föremåls uttryck

Förmågor att utveckla    

  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Design, mode, konsthantverk och hemslöjd från olika kulturer och tider som inspirationskällor för det egna skapandet.
  • Jämförelser mellan olika slöjdmaterial utifrån deras kvalitet och påverkan på miljön, till exempel mellan natur- och konstmaterial, förnybara och icke för­nybara material.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

 

Uppgiftens syfte är att kunna beskriva och resonera kring olika föremåls estetiska uttryck,
kvalitets- och miljöaspekter samt mode och traditioner i olika kulturer med flera andra områden.

Gå igenom uppgiften med eleverna där du konkretiserar kunskapsmålen.
Dela ut exemplet om hur en E-nivå kan se ut likväl som en A-nivå. (våra egna exempel i häftet)
Uppgiften är teoretisk och bör levereras som en s.k. hemuppgift.
Uppgiften är att resonera lika omfattande kring bägge valda bilder. Kanske kan man inte få in alla begrepp till alla bilder men
be eleverna fråga i så fall så kanske du som lärare kan leda in dem på rätt spår.