Skriv ut
Elevuppgift
Föremåls uttryck

Du får lära dig:

  • Att kunna beskriva olika föremåls uttryck och resonera kring kvalitets- och miljöaspekter
    samt trender och traditioner i olika kulturer.


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du kan, utifrån syftet med slöjdarbetet, välja tillvägagångssätt och motivera dina val
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift

Du ska välja 2 bilder ur häftet du erbjuds av din lärare 
Det är inte bilderna i sig som är det viktiga utan mer bildtexten (som hänvisar till olika områden/begrepp)
som du ska använda dig av.
Beskriv bilderna och resonera kring följande begrepp:
Form, Funktion, Uttryck, Kvalitet/Material, Miljö, Traditioner, Kulturer och Tekniker.
För att lösa uppgiften kan du ta hjälp av sökorden under bilderna. Leta på Internet samt använd de kunskaper du har i ämnet.
Du ska resonera lika omfattande om båda bilderna och kan således inte dela upp begreppen på de 2 bilderna.

Redovisa uppgiften skriftligt. (eller på annat sätt om läraren medger detta)