Skriv ut
Elevuppgift
Föremåls uttryck

Du får lära dig:

  • Att kunna beskriva olika föremåls uttryck och resonera kring kvalitets- och miljöaspekter
    samt trender och traditioner i olika kulturer.

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
    Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekter.

  • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.


Uppgift

Du ska välja 2 bilder ur häftet du erbjuds. Det är inte bilderna i sig som är det viktiga utan mer bildtexten (som hänvisar till en tid,  stil, trend eller person) som du ska använda dig av.
Beskriv bilderna och resonera kring följande begrepp:
Form, Funktion, Uttryck, Kvalitet/Material, Miljö, Trender, Traditioner, Kulturer och Tekniker.
För att lösa uppgiften kan du ta hjälp av sökorden under bilderna. Leta på Internet samt använd de kunskaper du har i ämnet.
Du ska resonera lika omfattande om båda bilderna och kan således inte dela upp begreppen på de 2 bilderna.

Redovisa uppgiften skriftligt.