Skriv ut
Elevuppgift
Fulmonster

Du får lära dig:

 • Hur man gör en tydlig skiss
 • Om trikåtyg
 • Om materialet bomull
 • Vilken betydelse dina material och färgval har för ditt slöjdföremål
 • Hur man kan dekorera ett monster
 • Att redovisa muntligt om ditt fulmonster


Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
 • Hur väl du kan beskriva arbetsprocessen och dess påverkan på kvaliteten.

Uppgift:

Er uppgift blir att formge och framställa ett fulmonster i trikå tyg. Ni skall redogöra för vilka egenskaper ert monster har och ge honom/henne ett namn. Ni skall skissa upp ert monster och välja material och tekniker ni vill jobba med. 
Ni skall vara noggranna i ert arbete och hela tiden fråga er själva- är detta det bästa jag kan eller skall jag göra om? 
Ni skall efter avslutat arbete redovisa i grupp och berätta muntligt om ert fulmonster och hur ni har arbetat.

Jag vill att ni lämnar in:

 • Er skiss med val av material, tekniker samt mått
 • Ert formulär där ni förklarar vem ert fulmonster är
 • Ert färdiga monster
 • Er muntliga redovisning