Skriv ut

Undervisningsstöd: Fulmonster

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll i årskurs 4-6

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Tips på en bra bok att få inspiration ifrån är Fulmonster korsstygn, ful design och fint pyssel
av David Klüft Frimark - Pernilla Klüft - Roland Larsson. 

Ni hittar även bra tips på fuldesign.

Inspirations film

Lektionsplanering

v.1

Uppstart/genomgång av uppgiften

 • Skissa på mitt fulmonster
 •  Vilka egenskaper ska mitt fulmonster ha
 •  Namn

v.2

Genomgång

 •  Gör ett mönster/klipp ut i tyg
 • Trikåtyg, materialet bomull

v.3

Genomgång

 • Symaskinen
 • Olika sätt att dekorera

v.4

 

v.5

 

v.6

 

v.7

 

v.8

Genomgång

 • Stoppa med vadd
 • Sy för hand

v.9

Redovisning muntligt inför klassen