Skriv ut

Undervisningsstöd: Fulmonster

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll i årskurs 4-6

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

Tips på en bra bok att få inspiration ifrån är Fulmonster korsstygn, ful design och fint pyssel
av David Klüft Frimark - Pernilla Klüft - Roland Larsson. 

Ni hittar även bra tips på fuldesign.

Inspirationsfilm

Lektionsplanering

v.1

Uppstart/genomgång av uppgiften

 • Skissa på mitt fulmonster
 •  Vilka egenskaper ska mitt fulmonster ha
 •  Namn

v.2

Genomgång

 •  Gör ett mönster/klipp ut i tyg
 • Trikåtyg, materialet bomull

v.3

Genomgång

 • Symaskinen
 • Olika sätt att dekorera

v.4

 

v.5

 

v.6

 

v.7

 

v.8

Genomgång

 • Stoppa med vadd
 • Sy för hand

v.9

Redovisning muntligt inför klassen