Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Gaphalsar
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Tovning
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
2v. Tx + 2v. TrM
Material
Blomsterpinne 4 mm och ull
Uppgift

Genom att tova runt en träkula skapas ett huvud. I denna klipper man ett snitt efter torkning
och en gaphals har blivit till!
Till denna slipas och målas en träbit som bas och i den fästs en blomsterpinne som huvudet ska sitta på.
Roligt är att ha appen "My talking pet" i vilken eleven kortfattat kan, efter att gaphalsen är klar,
dokumentera något från processen.  (Se film)
 

Förberedelser

Ull i olika färger, såpa, vatten och någon liten träkula t.ex. som mittpunkt att tova runt.
Såga upp kvadratiska träbitar där slipning, målning, borrning och dekorhyvling 
får ligga i centrum.