Media
  Skriv ut
Elevuppgift
Grytunderlägg

Du får lära dig:

  • Hur man kan ta hänsyn till fiberriktningen i sitt (trä)arbete
  • Hur form och funktion kan och bör samverka
  • Hur man kan utveckla idéer


Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur goda dina kunskaper är inför- och i användandet av verktyg i ditt slöjdarbete.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 


Uppgift:

Du ska tillverka ett grytunderlägg i trä som ska bestå av 2 delar som med en ”pusselmetod” ska kunna sättas samman.
Underlägget ska ha någon form av fötter/stöd placerade så att delarna även kan stå stabilt var för sig.
Fötterna/stödet kan vara av valfritt material.
Pusselformen sågas lämpligen i en figursåg (maskin).

Övriga material får tillföras om du vill.

OBS! För att klara av uppgiften på ett tillfredsställande sätt måste ni lära er att läsa träets fiberriktning.

 ex.           Lycka till!