Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Grytunderlägg

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning samt ref­lektion över arbetsprocessen och resultatet. Hur delarna i arbets­processen samverkar och påverkar resultatet.
  • Hur färg, form och material kan kombineras för att skapa personliga uttryck i egna slöjdföremål.

 

Uppgiften blir att kunna kombinera form och funktion men för att lyckas med det måste man här ta hänsyn till träets fiberriktning. 
Börja med att lära ut det.
Använd stödmaterialet Elevuppgift Fiberriktning.

Förberedelse 1) För att visa hur man kan läsa träets fiberriktning, och på så sätt kunna dra nytta av det, när man ska tillverka ett föremål kan man tillverka en mängd små provbitar i trä som teckningen visar (se nedan A). Dela ut dem.
 Be eleverna gissa vilka som är starka respektive svaga. Låt dem försöka bryta av bitarna.

Förberedelse 2: Tillverka en kvadrat i trä och såga ut en pusselform som teckningen visar. (se nedan B) Här kan man se tre smala passager A, B och C. Tala om för eleverna att två av dem är starka men en är svag. Vilken av de tre är svagare?  Varför just den?

Förklara att de måste verkligen ta hänsyn till träets fiberriktning för att kunna slutföra
uppgiften på ett stabilt sätt.
Bäst för uppgiften är om man har tillgång till en elektrisk figursåg (typ Hegner) även om det också går att såga med en lövsåg och en sågbräda till hjälp.

Visa gärna fler exempel. Förklara hur man kan använda själva pusseldelen som en del av formgivningen. (se film)

Start uppgift: Efter att ni pratat om fiberriktning ska varje elev få ett vitt kopieringspapper. Dela ut en kvadratisk färdighyvlad träbit (furu) som är ca 170 x 170. Rita av träbiten på pappret. Om man vill kan man med blyertspenna rita in fiktiva fiberriktningar på pappret vilket underlättar planeringen.
Därefter får de planera/teckna sina idéer på pappret.
Överför den tänkta formen (rita den även på träbiten eller klipp och tejpa upp en pappersmall) och så kan man såga ut de två delarna.
I uppgiften ingår även att tillverka fötter/sarg/stöd så att båda underläggsdelarna kan stå stabilt var för sig. Kan man även låta fötterna bli en del av en röd tråd, där de på något sätt kan kopplas ihop med formgivningen i trädelarna, är det ett plus. (se bild på tegelmuren och tegelstenarna som fötter.) Informera om att man mycket väl kan tillverka dessa i annat material än trä.

När eleven sedan reflekterar/resonerar över sitt processande bör man kunna motivera varför man har formgett underlägget och
fötterna som man gjort.
Man kan arbeta mer eller mindre fritt men vill man utgå ifrån ett tema får ni här några förslag.

Känslor, yrken, matkultur, länder, fordon, geometriska figurer, serier, bokstäver, symboler, arkitektur eller konst

 

 

      A. Tillverka små träbitar med fiberriktningen åt olika håll

 

      B. Tillverka en ”pusselbit” i trä som bilden visar. Vilken av A,B och C är en svag punkt. Varför är de övriga starka?