Media
  Skriv ut
Snabbfakta
Grytunderlägg
Kategori
Trä
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 8 v.
Material
Trä eller metall samt ev. kompletterande material
Uppgift

Eleven ska tillverka ett grytunderlägg i trä i 2 delar som sitter samman i en ”pusselmetod”.
Delarna ska kunna fungera var för sig med någon form av ben/stöd i valfritt material som
gör funktionen stabil. Viktigt är att ta hänsyn till fiberriktningen i det tilldelade ämnet för
att lyckas fullt ut i uppgiften.
Se filmer!

Förberedelser

Hégner figursåg är en fördel att ha.
Furuvirke ohyvlat 25 mm x 175 mm som sågas i kvadrater. En per elev.
Använd stödmaterialet för att gå igenom fiberriktning inför arbetet.