Skriv ut

Undervisningsstöd: Lapp och lapp

Förmågor att utveckla:

 • Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
 • Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och  värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Eleverna kommer att få genomgång i:

 • Färglära - betydelsen av val av tyg
 • Olika mönster på lappteknik
 • Vad man skall tänka på när man planerar och förbereder sitt arbete i lappteknik
 • Liten genomgång av symaskinen
 • Hantverkshistoria om lappteknik 
 • Materialkunskap om bomull

Jag har en bra övning som jag låter eleverna göra i grupp i början av projektet för att eleverna skall få en förståelse att man kan göra många olika mönster av samma tygbitar, det beror bara på hur man vänder och vrider på tygbitarna.
Ni hittar denna övning här till vänster, den heter "Klura ut lapptekniks mönster"

Jag har listat här lite bra filmer och länkar vid genomgång om olika saker i denna uppgiften:
Bomull
Olika mönster på lappteknik
Filmklipp - Spår av livet
Färglära