Skriv ut

Undervisningsstöd: Lapp och lapp

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
 • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
 • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

 • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
 • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.
 • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.
 • Resurshushållning genom återbruk av material.

Eleverna kommer att få genomgång i:

 • Färglära - betydelsen av val av tyg
 • Olika mönster på lappteknik
 • Vad man skall tänka på när man planerar och förbereder sitt arbete i lappteknik
 • Liten genomgång av symaskinen
 • Hantverkshistoria om lappteknik 
 • Materialkunskap om bomull

Jag har en bra övning som jag låter eleverna göra i grupp i början av projektet för att eleverna skall få en förståelse att man kan göra många olika mönster av samma tygbitar, det beror bara på hur man vänder och vrider på tygbitarna.
Ni hittar denna övning här till vänster, den heter "Klura ut mönstret lappteknik"

Jag har listat här lite bra filmer och länkar vid genomgång om olika saker i denna uppgiften:
Bomull
Olika mönster på lappteknik
Spår av liv
Färglära