Skriv ut
Snabbfakta
Materialkunskap - textila material
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 7-9
Grupp
För hela gruppen
Område
Material & verktygslära
Förmåga
Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Utifrån syftet.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 2-3 v.
Material
Olika textila material
Uppgift

Detta är en uppgift där slöjden sammarbetar med ämnet kemi. 
Undervisningen bidrar till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material
och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Eleverna skall lära sig mer om de textila materialen.

Förberedelser

För att eleverna skall kunna ha en laboration på kemin måste ni ha gått igenom olika textila material med eleverna.
Jag har en lektion/föreläsning där jag går igenom power pointen som ni hittar här till vänster.
Jag visar även eleverna med hjälp av brännprov, känsel, lukt och våtprov hur man kan ta reda på vilket material man har framför sig.
Eleverna får sedan häftet som ni ser här till vänster uppkopierat , för att läsa på inför labben. 

Ni måste ha klippt upp 4 olika material och lagt i en plastficka som sedan eleverna skall undersöka vid labrationtillfället. 
Efter labrationen skall eleverna sedan fylla i ett labbprotokoll där de skall svara på följande frågor:

  • Vilket material är det och varför tror du det?
  • Ge exempel på egenskaper som materialen har och vad du skulle använda materialet till och varför?
  • Finns det möjlighet att odla/tillverka materialet i Sverige, varför/varför inte?
  • Vad tror du anledningen är att man tillverkar textila material på kemisk väg?