Skriv ut

Undervisningsstöd: Materialkunskap - textila material

Förmågor att utveckla:

  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och.

Centralt innehåll:

  • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Uppgiften är att:

  • Ta reda på vilket material tygbitarna har med hjälp av en laboration.
  • Ge exempel på egenskaper som materialen har och vad du skulle använda materialet till och varför?
  • Finns det möjlighet att odla/tillverka materialet i Sverige, varför/varför inte?
  • Vad tror du att anledningen är till att man tillverkar textila material på kemiskväg?

Jag brukar ha detta som en bedömningsuppgift. 

Bra filmsnuttar att visa är materialfilmerna från serien Kvalitet från URskola:
Bomull
Lin
Ull
Siden
Nylon
Viscos