Media
  Skriv ut

Undervisningsstöd: Metallsmycke

 

Förmågor att utveckla

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets – och miljöaspekter
  • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

 
  Centralt innehåll i årskurs 7-9

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som  
      används i samband med dessa.
  • Slöjdarbetets olika delar: Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.


För att eleverna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att lyckas i denna uppgift bör de först få undervisning i nedan 3 områden.

Metallområden: Plåt, metallstänger (plattjärn, fyrkantstål, rör, rundstål), metalltråd

Tekniker: Kallbockning, lödning, nitning, trådböjning, filning, borrning, gradning

Dekorering: Gravering, tremblering, punsning, ritsa/slipa/repa, nitning, prägling etc.

Börja tala om olika metaller och var man kan använda dessa till. Visa att metaller ofta kommer i plåtform, metalltrådar eller olika metallstänger och rör.
Vidare kan man som inspiration visa upp någon/några smycken (halssmycke, armband, broscher etc.) som innefattar olika teknikområden.
Inför nedan föreslagna lektionsupplägg kan du som lärare fortbilda dig via filmerna.
Lägg gärna fram idébladen som stöd under lektionen.

Lektion ett - Visa fyra olika tekniker.(t.ex. löda, bocka, böja tråd och nita) Därefter får eleverna röra sig mellan arbetsstationer där de får pröva på de olika teknikerna. Kanske har du även förberett det så att de kan göra ett litet föremål vid någon station som t.ex. en potatissticka i trådslöjd (se uppgift i trådslöjd), bocka en plåtremsa efter en valfri bokstav (Plåtremsor på 20 mm bleckplåt klipper du upp hos närmsta plåtslageri), löda och nita ihop två metaller. Inför nitningen får man noggrant gå igenom hur man borrar säkert och hur man efteråt gradar hålet.
Lektion två - Visa hur man kan dekorera med nitar, hur man punsar med olika dekorpunsar och bokstäver samt hur man kan tremblera, fila, ritsa och gravera i metall.
Låt eleverna ännu en gång få pröva på detta i olika stationer. Alla bör ha provat allt innan man sätter igång med uppgiften.
Lektion 3 – Nu får eleverna designa sitt eget smycke och tillverka detta. Dela ut ev. ut uppgiftsbeskrivningen och gå igenom kunskapskraven som du kommer att bedöma.

Tips: Vill man koppla uppgiften till det centrala innehållet om mode och trender, eller varför inte arkitektur, konst och design som inspirationskällor, så finns den möjligheten. 
Innan arbetsområdet kan man visa denna korta film om metaller i vår närhet. http://www.youtube.com/watch?v=TkS7B_5VBNE