Skriv ut
Snabbfakta
Min T-shirt
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Textilt tryck
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Tolka slöjdföremåls.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen, Tolka uttryck
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens uttrycksformer
Tid
ca. 8-9 v
Material
Textil, färg
Uppgift

I denna uppgift lägger vi stor vikt på slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen. Vi tittar på hur designers och formgivare arbetar för att få fram en kollektion. Eleverna skissar fram tre olika allternativ på textilttryck, väljer ett av dem och trycker på med hjälp av schabloner. Eleverna får gärna ändra t-shirten sedan till önskad design tex. sy om, dekorerar mm.

Förberedelser