Skriv ut

Undervisningsstöd: Min T-shirt

Förmågor att utveckla:

 • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
 • Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Centralt innehåll:

 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.

I denna uppgift har inte jag låtit eleverna sy en egen T-shirt utan fokus ligger på idé- och arbetsprocessen, hantverkstekniken - textilt tryck samt symboler. Jag har köpt in vita T-hirts från Creativ Company och textilfärg från Swelogent. 

Första lektionen brukar jag ha genomgång av uppgiften och förklara den pedagogiska planeringen samt låta eleverna titta på power pointen om symboler. Vi brukar diskutera vad ett collage är och sedan sätter eleverna igång att göra sitt collage.
Jag låter eleverna klipp och klistra bilder från tidningar samt bilder de hittar på nätet.

Bra att ha genomgångar om:

Symboler
Vad är ett collage
T-shirtens historia
Olika textila trycktekniker
Färglära
Trikåtyger (jersey)

Bra filmer att visa:

Miljöfarligt tryck
T-shirtens historia
Följ T-shirten
How To Make A T-Shirt From Design To Manufacturing Process