Skriv ut

Undervisningsstöd: Min T-shirt

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Hur färg, form och material bidrar till olika uttryck hos slöjdföremål.

I denna uppgift har inte jag låtit eleverna sy en egen T-shirt utan fokus ligger på idé- och arbetsprocessen, hantverkstekniken - textilt tryck samt symboler. Jag har köpt in vita T-hirts från Creativ Company och textilfärg från Swelogent. 

Första lektionen brukar jag ha genomgång av uppgiften och förklara den pedagogiska planeringen samt låta eleverna titta på power pointen om symboler. Vi brukar diskutera vad ett collage är och sedan sätter eleverna igång att göra sitt collage.
Jag låter eleverna klipp och klistra bilder från tidningar samt bilder de hittar på nätet.

Bra att ha genomgångar om:

Symboler
Vad är ett collage
T-shirtens historia
Olika textila trycktekniker
Färglära
Trikåtyger (jersey)

Bra filmer att visa:

Miljöfarligt tryck
T-shirtens historia
How To Make A T-Shirt From Design To Manufacturing Process