Min necessär - följ en beskrivning

Upplagd av Karolin Wagner

  Skriv ut
Snabbfakta
Min necessär - följ en beskrivning
Kategori
Textil
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Sömnad symaskin
Förmåga
Analysera och.., Formge och.., Välja och..
Kunskapskrav
Formge, framställa föremål.., Utveckla idéer.., Välja handlingsalternativ.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 8-10 v.
Material
Bommulstyg
Uppgift

Uppgiften blir att göra en personliga necessär. Eleverna väljer vilka tyger, blixtlås och dekorationer de vill använda till sin necessär. Modellen på necessär är redan bestämd.
Jag låter eleverna skriva om sin arbetsprocess på en blogg som jag startar, men man kan lika gärna skriva i en loggbok. Eleverna utvärderar arbetet i en slöjdrapport efter att necessären är klar. I slöjdrapporten ställer jag frågor som eleverna svarar på och lämnar in till mig.
Man skulle kunna ha diskussioner i grupp där eleverna svarar på frågorna och du som lärare låter dem spela in samtalet på en surfplatta.

Förberedelser