Skriv ut

Undervisningsstöd: Min necessär - följ en beskrivning

Förmågor att utveckla:

  • Eleven ska utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.
  • Eleven ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Centralt innehåll:

  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  •  

Du behöver ha köpt in olika mönstrade och enfärgade bomullstyger. Ibland har jag låtit eleverna sy necessärerna av gamla kläder då får man in återvinningsbiten också och kan prata mer om klädindustrins miljöpåverkan osv.
Blixtlås på rulle i olika färger. Jag låter eleverna dekorera med knappar, pärlor, kanske göra eller mindre schablon tryck, göra garn tofsar mm.

Om man vill att eleverna skall kunna följa Youtube filmen behöver man kanske några surfplattor eller om det fungerar kan eleverna använda sina mobiltelefoner.

Lektionsplanering

v.1

Uppstart – gå igenom pedagogisk planering och uppgiften

Skissa

v.2

Skiss färdig – kamratrespons
Klipp ut tyg

v.3

Genomgång – sy i blixtlås

v.4

Sy

v.5

Sy

v.6

Sy

v.7

Sy

v.8

Sy  och dekorera

v.9

Slöjdrapport


Olika filmer och länkar:
Jag använder mig av blogger när jag startar upp en blogg som eleverna skriver sin arbetsprocess på.  Jag tycker att detta är en enkel och smidig blogg att använda i undervisningen.

Arbetsbeskrivningsfilm