Skriv ut
Elevuppgift
Mot utanförskap

Du får lära dig:

  • Tekniken – applikation
  • Tekniken – broderi
  • Tekniken – textilt tryck med schablon
  • Skissteknik
  • Specifika slöjdord och begrepp
  • Arbeta utifrån era förutsättningar.

Du kommer att bedömas i:

  • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
  • Hur väl du kan utveckla idéer utifrån inspirationskällor
  • Hur väl du bidrar till att arbetsprocessen går framåt.
  • Hur väl du kan resonera om arbetsprocessen, resultatet, kvaliteten, uttrycket och miljön. 

Uppgift:
Er uppgift är att utifrån Jason Diakités (Timbuktu) sommarprat 2011 ta fram ett budskap på en 30 x 30 cm bit tyg. Temat är mot utanförskap. Ni får välja bland tre tekniker, (applikation, broderi, textilt tryck) blanda gärna. Efter avslutat arbete skall ni lämna in en rapport där ni redogör för era tankar kring arbetet. Ni skall ta ansvar för att arbetet blir färdig i tid. Vi kommer att arbeta med detta projekt i slöjden i 8 veckor.