Skriv ut
Elevuppgift
Mot utanförskap

Du får lära dig:

 • Tekniken – applikation
 • Tekniken – broderi
 • Tekniken – textilt tryck med schablon
 • Skissteknik
 • Specifika slöjdord och begrepp
 • Arbeta utifrån era förutsättningar.

Du kommer att bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt ditt föremål.
 • Hur väl du kan bidra till att utveckla idéer.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklande omdömen du kan ge om arbetsprocessen.
 • Hur väl du kan tolka ett slöjdföremåls uttryck och resonera kring detta.

Uppgift:
Er uppgift är att utifrån Jason Diakités (Timbuktu) sommarprat göra ett budskap på en 30 x 30 cm bit tyg. Temat är mot utanförskap. Ni får välja bland tre tekniker, (applikation, broderi, textilt tryck) blanda gärna. Efter avslutat arbete skall ni lämna in en rapport där ni redogör för era tankar kring arbetet. Ni skall ta ansvar för att arbetet blir färdig i tid. Vi kommer att arbeta med detta projekt i slöjden i 8 veckor.