Skriv ut
Snabbfakta
Rädda klassrummet
Kategori
Samverkan
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
För hela gruppen
Område
Öppen uppgift
Förmåga
Formge och.., Reflektera över.., Välja och..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Utifrån syftet.., Välja handlingsalternativ.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
Hela terminen
Material
Textil, trä och metall, övriga material
Uppgift

Detta är ett projekt som bygger på att eleverna skall förbättra, förnya och göra om sina hemklassrum med hjälp av deras slöjdkunskaper, idéer och kreativitet. Eleverna måste tänka på hur god arbetsmiljö skall vara i ett klassrum för att det skall finnas en bra lärmiljö,
bra praktiska lösningar samt kvaliten efter kundens önskemål.

Förberedelser

Elevernas klasslärare gör en moodboard där de samlar olika bilder på inspiration för att förmedla en stil som de vill ha i sina klassrum samt en lista över praktiska föremål som lärarna önskar.
Eleverna använder sedan detta för att spåna idéer. Det är bra att fråga rektorn om man får t.ex. måla om väggar och annat i lokalerna samt se över vilka möbler man kan använda.