Skriv ut

Undervisningsstöd: Rädda klassrummet

Förmågor att utveckla:

  •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
  •  Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  •  Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Centralt innehåll:

  • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Eleverna dokumenterar sitt arbete på en blogg där de kommer att skriva och dokumentera sin slöjdprocess. Detta kan man även göra i en loggbok men eleverna tycker det är mer spännande att göra det på en blogg. Projektet går att göra utan att blanda in andra ämnen, men vi valde att göra arbetsområdet som ett ämnesövergripande projekt med ämnena svenska och matte.

Man kan börja med att visa ett avsnitt från Fixa rummet.


Det finns hur mycket inspiration som helst på nätet. Ni söker bara på DIY, återbruk, återvinning, gör det själv mm. Titta gärna på pinterest.