Skriv ut

Undervisningsstöd: Rädda klassrummet

Förmågor att utveckla:

  •  Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  •  Att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Centralt innehåll:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.
  • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjd­arbetet.
  • Resurshushållning genom återbruk av material.

Eleverna dokumenterar sitt arbete på en blogg där de kommer att skriva och dokumentera sin slöjdprocess. Detta kan man även göra i en loggbok men eleverna tycker det är mer spännande att göra det på en blogg. Projektet går att göra utan att blanda in andra ämnen, men vi valde att göra arbetsområdet som ett ämnesövergripande projekt med ämnena svenska och matte.

Man kan börja med att visa ett avsnitt från Fixa rummet.


Det finns hur mycket inspiration som helst på nätet. Ni söker bara på DIY, återbruk, återvinning, gör det själv mm. Titta gärna på pinterest.