Skriv ut
Snabbfakta
Servettring
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Plåtarbete
Förmåga
Formge och.., Reflektera över..
Betygskriterier
Formge, framställa föremål.., Använda verktyg.., Reflektera över arbetsprocesser
Centralt innehåll
Material, verktyg och tekniker, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 4-5 v.
Material
Plåt 0,5 mm
Uppgift

Med 0,5 mm tjock plåt tillverkas dekorativa servettringar.

Förberedelser

Plåt  0,5 mm, guldsmedssaxar och lite grundläggande metallverktyg. Det är allt ni behöver!