Skriv ut
Snabbfakta
Servettring
Kategori
Metall
Årskurs
Årskurs 4-6
Grupp
Individuella uppgifter
Område
Plåtarbete
Förmåga
Analysera och.., Formge och..
Kunskapskrav
Använda verktyg.., Ge omdömen
Centralt innehåll
Material och redskap, Slöjdens arbetsprocesser
Tid
ca 4-5 v.
Material
Plåt 0,5 mm
Uppgift

I 0,5 mm tjock plåt tillverkas dekorativa servettringar.

Förberedelser

Plåt  0,5 mm, guldsmedssaxar och lite grundläggande metallverktyg. Det är allt ni behöver!