Skriv ut
Elevuppgift
Servettring

Uppgift: 

Med hjälp av ett idéblad får du tillverka en eller flera servettringar i någon metall.
Försök att själv skapa egna former och egna dekorativa mönster.