Skriv ut

Undervisningsstöd: Servettring

Förmågor att utveckla:

  • Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker
  • Att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

 
  Centralt innehåll i årskurs 4 - 6:

  • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, an­vänd­nings­områden och kombinationsmöjligheter med varandra.
  • Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och ref­lektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  • Undersökande av olika materials egenskaper.

Låt eleven först designa fler olika alternativ till form och dekor innan hen får börja.
Vill man arbeta efter idén (se idéblad) att fylla en punsning (fördjupning) med lite färg kan
aluminium vara lämplig då det är mjukare och lättare ger ett djup i metallen. Se upp med vassa kanter! 
Idébladet ger ytterligare stöd.