Skriv ut

Undervisningsstöd: Servettring

Låt eleven först designa fler olika alternativ till form och dekor innan hen får börja.
Vill man arbeta efter idén (se idéblad) att fylla en punsning (fördjupning) med lite färg kan
aluminium vara lämplig då det är mjukare och lättare ger ett djup i metallen. Se upp med vassa kanter! 
Idébladet ger ytterligare stöd.